Information Tilbage til Refleksionshuset

Refleksionshuset Light

Refleksionshuset er et samtaleværktøj, der skaber rammen for en god konstruktiv samtale med andre. Vi har dog alligevel valgt at lave en lille “light-udgave” til dig her på nettet, så du kan få fornemmelsen af bare lidt af det huset kan som ramme. Vi anbefaler at du laver denne lille demo model sammen med en kollega, ven, familie eller fremmed. Husets formål er ikke at blive udsmykket, men at give samtalen et nyt perspektiv.

Emne og indhold

1. Tegn på et stykke papir et hus med 5 etager du kan skrive i, a la Refleksionshuset. Find et emne du ønsker at udforske, og skriv det øverst på papiret. Det kunne f.eks. være “Det gode fællesskab” eller “Et godt arbejdsmiljø”.

2. Find ud fra dit emne, 5 ord der hver repræsenterer en oplevelse, holdning eller fortælling der relaterer sig til emnet.

Indretning

3. Placér de 5 ord i husets 5 etager og overvej om ordene skal stå bestemte steder i forhold til hinanden, er der nogen relationer?

4. Placér vinduer, døre, trapper osv, så der skabes adgangsveje mellem de enkelte ord i huset, samt til og fra huset. Indret derefter huset så det passer med de enkelte ord. Afslut ved at tage et screenshot og gem dit hus til en anden god gang.

Husk at Refleksionshuset er et samtaleværktøj, hvor det er selve samtalen og erfaringerne med denne der er målet i sig selv. Vi skal blive bedre til tale sammen end vi er i forvejen. Dyrk derfor samtalen på samme måde som en fodboldspiller dagligt dyrker sin kunst. Vi tror, at gennem samtalen har vi mulighed for, at blive klogere på hinanden og os selv. Hvorved vi har en unik mulighed for at skabe en bedre social verden for os alle. Det er Refleksionshuset (Light).